Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình
Địa điểm thực hiệnHòa Bình
Quyết định phê duyệt2061/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 15/08/2016
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng mức đầu tư 538271 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình) 01/2019 13800 0 22/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình) 02/2019 300 0 22/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình) 03/2019 8700 584 22/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình) 04/2019 11300 0 18/04/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình) 05/2019 7650 3705 27/05/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình) 06/2019 3389 247 15/08/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình) 07/2019 5500 31 15/08/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình) 08/2019 3700 0 15/08/2019
Tổng số:   54339 4567