Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Quảng Trị
Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
Quyết định phê duyệtQĐ 1155/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 25/06/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng vốn đầu tư 598312 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị) 01/2019 0 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị) 02/2019 21144 6298
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị) 03/2019 3334 4856
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị) 04/2019 1728 3333
Tổng số:   26206 14487