Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Quảng Trị
Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
Quyết định phê duyệtQĐ 1155/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 25/06/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng mức đầu tư 598312 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị) 01/2019 0 0 08/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị) 02/2019 21143 6298 29/05/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị) 03/2019 3332 4856 29/05/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị) 04/2019 1727 3333 29/05/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị) 05/2019 4148 6853 29/05/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị) 06/2019 2370 5069 19/06/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị) 07/2019 1886 3040 25/07/2019
Tổng số:   34606 29449