Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan quản lý tiểu dự án Phú Ninh - Sở NN và PTNT Quảng Nam
Địa điểm thực hiệnQuảng Nam
Quyết định phê duyệt2992/QĐ-BNN-XD n
Ngày phê duyệt 18/12/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 700728 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 01/2019 0 0 24/04/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 02/2019 0 0 08/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 03/2019 0 2193 22/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 04/2019 6646 4984 24/04/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 05/2019 20000 19646 27/05/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 06/2019 3000 2625 20/06/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 07/2019 3000 2510 24/07/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Nam) 08/2019 0 0 15/08/2019
Tổng số:   32646 31958