Thông tin dự án

Tên dự ánDự án KEXIM1 (ban CPO)
Mã dự án7462803
Đơn vị báo cáoBan QLDA KEXIM (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt950/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 25/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
Tổng mức đầu tư 2428800 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 01/2019 0 0 04/03/2019
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 02/2019 1000 0 04/03/2019
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 03/2019 0 0 21/03/2019
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 04/2019 0 0 22/04/2019
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 05/2019 0 0 27/05/2019
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 06/2019 0 0 20/06/2019
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 07/2019 913 913 25/07/2019
Dự án KEXIM1 (ban CPO) 08/2019 1100 0 15/08/2019
Tổng số:   3013 913