Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu)
Mã dự án7499880
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Lai Châu
Địa điểm thực hiệnLai Châu
Quyết định phê duyệt4714/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 13/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2021
Tổng mức đầu tư 132919 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 01/2019 398 398 25/02/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 02/2019 91 91 25/02/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 03/2019 152 152 19/03/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 04/2019 136 136 15/04/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 05/2019 162 162 22/05/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 06/2019 460 260 17/06/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 07/2019 351 201 22/07/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 08/2019 64 64 19/08/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 09/2019 240 448 20/09/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 10/2019 11367 232 15/10/2019
Tổng số:   13421 2144