Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu)
Mã dự án7499880
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Lai Châu
Địa điểm thực hiệnLai Châu
Quyết định phê duyệt4714/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 13/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2021
Tổng vốn đầu tư 132919 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 01/2019 398 398
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 02/2019 91 91
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 03/2019 152 152
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) 04/2019 136 136
Tổng số:   777 777