Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phác thải CO2 - KFW8 (Lai Châu)
Mã dự án7499880
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Lai Châu
Địa điểm thực hiệnLai Châu
Quyết định phê duyệt4714/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 13/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2021
Tổng vốn đầu tư 132919 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện