Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Yên Bái)
Mã dự án7499880
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Yên Bái
Địa điểm thực hiệnYên Bái
Quyết định phê duyệt4714/BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 13/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Yên Bái) 01/2019 162 162 12/03/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Yên Bái) 02/2019 162 162 12/03/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Yên Bái) 03/2019 0 0 21/05/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Yên Bái) 04/2019 459 459 21/05/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Yên Bái) 05/2019 279 279 16/05/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Yên Bái) 06/2019 2482 2482 17/06/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Yên Bái) 07/2019 0 0 16/07/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Yên Bái) 08/2019 230 230 13/08/2019
Tổng số:   3774 3774