Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Yên Bái)
  Mã dự án7499880
  Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Yên Bái
  Địa điểm thực hiệnYên Bái
  Quyết định phê duyệt 4714/BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 13/11/2015
  Giai đoạn thực hiện 2014 - 2021
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện