Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Hà Giang)
Mã dự án7499880
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Hà Giang
Địa điểm thực hiệnHà Giang
Quyết định phê duyệt634/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 07/03/2017
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2021
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Hà Giang) 01/2019 275 275
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Hà Giang) 02/2019 275 275
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Hà Giang) 03/2019 275 275
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Hà Giang) 04/2019 5752 5752
Tổng số:   6577 6577