Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lào Cai)
Mã dự án7499880
Đơn vị báo cáoBan QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Lào Cai
Địa điểm thực hiệnLào Cai
Quyết định phê duyệt4714/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 13/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lào Cai) 01/2019 0 0 {0} 19/02/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lào Cai) 02/2019 388 388 21/02/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lào Cai) 03/2019 203 203 19/03/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lào Cai) 04/2019 434 434 17/04/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lào Cai) 05/2019 274 274 17/05/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lào Cai) 06/2019 379 379 11/06/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lào Cai) 07/2019 494 494 17/07/2019
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lào Cai) 08/2019 396 396 16/08/2019
Tổng số:   2568 2568