Thông tin dự án

Tên dự ánDự án quản lý thiên tai WB.5 (Ninh Thuận)
Mã dự án7108273
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận
Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
Quyết định phê duyệt462
Ngày phê duyệt 02/02/2013
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2018
Tổng vốn đầu tư 227215 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện