Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Daklak)
  Mã dự án7433734
  Đơn vị báo cáoBan QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên -Tỉnh Đaklak
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 1261/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 04/06/2013
  Giai đoạn thực hiện 2014 - 2018
  Tổng mức đầu tư 273000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Daklak) 01/2020 0 0 27/03/2020
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Daklak) 02/2020 0 0 27/03/2020
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Daklak) 03/2020 15000 10985 27/03/2020
Tổng số:   15000 10985