Thông tin dự án

Tên dự ánDự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW)
Mã dự án7499733
Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT Trung ương
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4881/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 10/11/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2019
Tổng vốn đầu tư 1942500 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) 01/2019 0 0
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) 02/2019 0 0
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) 03/2019 250 250
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) 04/2019 50 50
Tổng số:   300 300