Thông tin dự án

Tên dự ánDự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW)
Mã dự án7499733
Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT Trung ương
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4881/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 10/11/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2019
Tổng mức đầu tư 1942500 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) 01/2019 0 0 20/02/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) 02/2019 0 0 20/02/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) 03/2019 250 250 22/03/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) 04/2019 50 50 18/04/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) 05/2019 20 20 16/05/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) 06/2019 10 10 19/06/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) 07/2019 10 10 18/07/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) 08/2019 145 145 19/08/2019
Tổng số:   485 485