Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban đền bù giải phóng mặt bằng)
  Mã dự án7246253
  Đơn vị báo cáoBan đền bù, GPMB hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2014 - 2016
  Tổng mức đầu tư 377227 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện