Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban đền bù giải phóng mặt bằng)
Mã dự án7246253
Đơn vị báo cáoBan đền bù, GPMB hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt 
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2016
Tổng mức đầu tư 377227 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban đền bù giải phóng mặt bằng) 01/2019 0 0 22/05/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban đền bù giải phóng mặt bằng) 02/2019 0 0 22/05/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban đền bù giải phóng mặt bằng) 03/2019 0 0 22/05/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban đền bù giải phóng mặt bằng) 04/2019 0 0 22/05/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban đền bù giải phóng mặt bằng) 05/2019 0 0 22/05/2019
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban đền bù giải phóng mặt bằng) 06/2019 0 0 20/06/2019
Tổng số:   0 0