Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban đền bù giải phóng mặt bằng)
Mã dự án7246253
Đơn vị báo cáoBan đền bù, GPMB hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt 
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2016
Tổng mức đầu tư 377227 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện