Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐường vào cảng cá Cà Ná
  Mã dự án7011892
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận
  Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
  Quyết định phê duyệt 3421/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 31/10/2008
  Giai đoạn thực hiện 2009 - 2011
  Tổng mức đầu tư 17450 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện