Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT)
Mã dự án7491010
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT - TW
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
Tổng mức đầu tư 574108 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) 01/2019 0 0 19/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) 02/2019 0 0 11/02/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) 03/2019 3700 3589 22/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) 04/2019 820 820 22/04/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) 05/2019 6492 1051 20/05/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) 06/2019 10584 10584 19/06/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) 07/2019 3456 3456 20/07/2019
Tổng số:   25052 19500