Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản Tầm Vu Lộ, huyện Cầu Ngang
Mã dự án7226644
Đơn vị báo cáoBan QLDA thủy lợi, dân dụng, trạm trại, bến cảng - Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh
Địa điểm thực hiệnTrà Vinh
Quyết định phê duyệt2694/QĐ-BNN-TCL
Ngày phê duyệt 08/07/2015
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
Tổng vốn đầu tư 140054 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện