Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản Tầm Vu Lộ, huyện Cầu Ngang
Mã dự án7226644
Đơn vị báo cáoBan QLDA thủy lợi, dân dụng, trạm trại, bến cảng - Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh
Địa điểm thực hiệnTrà Vinh
Quyết định phê duyệt2694/QĐ-BNN-TCL
Ngày phê duyệt 08/07/2015
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
Tổng vốn đầu tư 140054 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản Tầm Vu Lộ, huyện Cầu Ngang 01/2019 5721 0 {0}
HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản Tầm Vu Lộ, huyện Cầu Ngang 02/2019 0 0 {0}
HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản Tầm Vu Lộ, huyện Cầu Ngang 03/2019 880 385 {0}
HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản Tầm Vu Lộ, huyện Cầu Ngang 04/2019 880 87 {0}
Tổng số:   7481 472