Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp, mở rộng trường Cao đẳng nghề cơ giới Quảng Ngãi, giai đoạn 1
Mã dự án7107955
Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng nghề cơ giới Quảng Ngãi
Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
Quyết định phê duyệt4490/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 20/10/2014
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng vốn đầu tư 45895 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Nâng cấp, mở rộng trường Cao đẳng nghề cơ giới Quảng Ngãi, giai đoạn 1 01/2019 0 0
Nâng cấp, mở rộng trường Cao đẳng nghề cơ giới Quảng Ngãi, giai đoạn 1 02/2019 0 0
Nâng cấp, mở rộng trường Cao đẳng nghề cơ giới Quảng Ngãi, giai đoạn 1 03/2019 0 0
Tổng số:   0 0