Thông tin dự án

Tên dự ánCải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn QG Ba Vì (giai đoạn 1)
Mã dự án7502077
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Ba Vì
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4725
Ngày phê duyệt 30/10/2014
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng mức đầu tư 194940 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn QG Ba Vì (giai đoạn 1) 01/2019 1000 0 05/03/2019
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn QG Ba Vì (giai đoạn 1) 02/2019 650 0 05/03/2019
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn QG Ba Vì (giai đoạn 1) 03/2019 350 0 07/05/2019
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn QG Ba Vì (giai đoạn 1) 04/2019 400 13645 07/05/2019
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn QG Ba Vì (giai đoạn 1) 05/2019 290 0 19/06/2019
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn QG Ba Vì (giai đoạn 1) 06/2019 89 0 19/06/2019
Tổng số:   2779 13645