Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020
  Mã dự án7493073
  Đơn vị báo cáoVụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 2329; Ngày phê duyệt 09/10/2013
  Giai đoạn thực hiện 2013 - 2020
  Tổng mức đầu tư 29618 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 02/2020 0 0 13/02/2020
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 03/2020 0 0 27/03/2020
Tổng số:   0 0