Thông tin dự án

Tên dự ánDự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020
Mã dự án7493073
Đơn vị báo cáoVụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2329
Ngày phê duyệt 09/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2020
Tổng mức đầu tư 29618 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 02/2019 0 0 25/02/2019
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 03/2019 0 0 22/03/2019
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 04/2019 0 0 12/04/2019
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 05/2019 300 0 22/05/2019
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 06/2019 200 0 24/06/2019
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 07/2019 1360 745 23/07/2019
Tổng số:   1860 745