Thông tin dự án

Tên dự ánCải tạo, nâng cấp công trình thủy lơi phục vụ NTTS tỉnh Nam Định
Mã dự án7563162
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Nam Định
Địa điểm thực hiệnNam Định
Quyết định phê duyệt1476/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 17/04/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 249611 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lơi phục vụ NTTS tỉnh Nam Định 01/2019 0 0
Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lơi phục vụ NTTS tỉnh Nam Định 02/2019 6167 0
Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lơi phục vụ NTTS tỉnh Nam Định 03/2019 7466 0
Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lơi phục vụ NTTS tỉnh Nam Định 04/2019 5000 0
Tổng số:   18633 0