Thông tin dự án

Tên dự ánDự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Hà Tĩnh)
Mã dự ánThạch Hà: 7475289; Đức Thọ: 7475292; Sông Tiêm: 7475293; Lộc hà: 7475294; Sông rác: 7475295
Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Hà Tĩnh
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt4881/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 10/11/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2019
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Hà Tĩnh) 01/2019 600 0 14/02/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Hà Tĩnh) 02/2019 540 0 14/02/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Hà Tĩnh) 03/2019 7150 0 29/03/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Hà Tĩnh) 04/2019 2314 0 06/05/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Hà Tĩnh) 05/2019 2314 0 06/05/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Hà Tĩnh) 06/2019 2400 0 28/06/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Hà Tĩnh) 07/2019 1320 0 23/07/2019
Tổng số:   16638 0