Thông tin dự án

Tên dự ánDự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Thừa Thiên Huế)
Mã dự án7474401
Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
Quyết định phê duyệt4881/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 10/11/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2019
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Thừa Thiên Huế) 01/2019 0 0 12/02/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Thừa Thiên Huế) 02/2019 0 0 12/02/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Thừa Thiên Huế) 03/2019 0 0 22/03/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Thừa Thiên Huế) 04/2019 0 0 22/04/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Thừa Thiên Huế) 05/2019 0 0 28/05/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Thừa Thiên Huế) 06/2019 0 0 24/06/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Thừa Thiên Huế) 07/2019 211 211 22/07/2019
Tổng số:   211 211