Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Ninh Thuận)
  Mã dự án7457491;7458948
  Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Ninh Thuận
  Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
  Quyết định phê duyệt 4881/QĐ-BNN-KH; Ngày phê duyệt 10/11/2014
  Giai đoạn thực hiện 2014 - 2019
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện