Thông tin dự án

Tên dự ánDự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Ninh Thuận)
Mã dự án7457491;7458948
Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
Quyết định phê duyệt4881/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 10/11/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2019
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Ninh Thuận) 01/2019 0 0 18/02/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Ninh Thuận) 02/2019 0 0 18/02/2019
Tổng số:   0 0