Thông tin dự án

Tên dự ánDự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận)
Mã dự án7519151
Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt4881/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 10/11/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2019
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận) 01/2019 0 0
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận) 02/2019 0 0
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận) 03/2019 1000 0
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận) 04/2019 6682 0
Tổng số:   7682 0