Thông tin dự án

Tên dự ánDự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận)
Mã dự án7519151
Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt4881/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 10/11/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2019
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận) 01/2019 0 0 20/02/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận) 02/2019 0 0 20/02/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận) 03/2019 1000 0 26/03/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận) 04/2019 6682 0 16/04/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận) 05/2019 8772 429 06/05/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận) 06/2019 1000 0 21/06/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận) 07/2019 2100 0 22/07/2019
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận) 08/2019 295 259 16/08/2019
Tổng số:   19849 688