Thông tin dự án

Tên dự ánBệnh viện thú y học viện Nông nghiệp
Mã dự án7507302
Đơn vị báo cáoHọc viện Nông nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt3903
Ngày phê duyệt 20/09/2016
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng vốn đầu tư 99637 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp 01/2019 0 0
Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp 02/2019 0 0
Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp 03/2019 0 0
Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp 04/2019 0 0
Tổng số:   0 0