Thông tin dự án

Tên dự ánThủy lợi Đăk Long 1
Mã dự án7555679
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum
Địa điểm thực hiệnKon Tum
Quyết định phê duyệt3302/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 07/08/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
Tổng mức đầu tư 116832 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Thủy lợi Đăk Long 1 01/2019 0 0 22/02/2019
Thủy lợi Đăk Long 1 02/2019 0 0 22/02/2019
Thủy lợi Đăk Long 1 03/2019 5000 0 20/03/2019
Thủy lợi Đăk Long 1 04/2019 3711 7020 19/04/2019
Thủy lợi Đăk Long 1 05/2019 4200 0 15/05/2019
Thủy lợi Đăk Long 1 06/2019 4416 7000 14/06/2019
Thủy lợi Đăk Long 1 07/2019 1000 0 19/07/2019
Tổng số:   18327 14020