Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Cao Lãnh, Châu Thành
Mã dự án7136648
Đơn vị báo cáoBan QLDA công trình ngành Nông nghiệp Đồng Tháp
Địa điểm thực hiệnĐồng Tháp
Quyết định phê duyệt1008/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 28/03/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 103874 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Nâng cấp HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Cao Lãnh, Châu Thành 01/2019 0 0
Nâng cấp HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Cao Lãnh, Châu Thành 02/2019 0 0
Nâng cấp HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Cao Lãnh, Châu Thành 03/2019 0 0
Nâng cấp HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Cao Lãnh, Châu Thành 04/2019 0 0
Tổng số:   0 0