Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2)
Mã dự án7567996
Đơn vị báo cáoTrung tâm chẩn đoán thú y TW
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1083/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 31/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng vốn đầu tư 30000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện