Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2)
Mã dự án7567996
Đơn vị báo cáoTrung tâm chẩn đoán thú y TW
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1083/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 31/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng mức đầu tư 30000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 01/2019 0 0 28/03/2019
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 02/2019 0 0 28/03/2019
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 03/2019 0 0 28/03/2019
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) 04/2019 0 0 02/05/2019
Tổng số:   0 0