Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng cơ quan kiểm lâm vùng IV
Mã dự án7550610
Đơn vị báo cáoCơ quan kiểm lâm vùng IV
Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng mức đầu tư 49200 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng cơ quan kiểm lâm vùng IV 01/2019 0 0 27/03/2019
Xây dựng cơ quan kiểm lâm vùng IV 02/2019 0 0 27/03/2019
Xây dựng cơ quan kiểm lâm vùng IV 03/2019 0 0 27/03/2019
Xây dựng cơ quan kiểm lâm vùng IV 04/2019 0 0 18/04/2019
Tổng số:   0 0