Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp, cải tạo Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
Mã dự án7466168
Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
Quyết định phê duyệt4390
Ngày phê duyệt 30/10/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 59939 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp, cải tạo Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 01/2019 500 0 16/05/2019
Nâng cấp, cải tạo Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 02/2019 500 0 16/05/2019
Nâng cấp, cải tạo Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 03/2019 1000 0 16/05/2019
Nâng cấp, cải tạo Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 04/2019 1000 0 26/04/2019
Nâng cấp, cải tạo Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 05/2019 1000 3235 16/05/2019
Nâng cấp, cải tạo Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 06/2019 1000 0 08/07/2019
Nâng cấp, cải tạo Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 07/2019 1000 0 25/07/2019
Nâng cấp, cải tạo Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 08/2019 500 2200 22/08/2019
Tổng số:   6500 5435