Thông tin dự án

Tên dự ánCải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi
Mã dự án7543062
Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng nghề cơ giới và Thủy lợi
Địa điểm thực hiệnĐồng Nai
Quyết định phê duyệt4391
Ngày phê duyệt 30/10/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 65000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện