Thông tin dự án

Tên dự ánCải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi
Mã dự án7543062
Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng nghề cơ giới và Thủy lợi
Địa điểm thực hiệnĐồng Nai
Quyết định phê duyệt4391
Ngày phê duyệt 30/10/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 65000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi 01/2019 8500 0 20/06/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi 02/2019 3500 0 11/03/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi 03/2019 0 0 22/03/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi 04/2019 0 6767 23/04/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi 05/2019 2000 0 10/05/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi 06/2019 3500 0 20/06/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi 07/2019 0 3149 22/07/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi 08/2019 3500 0 20/08/2019
Tổng số:   21000 9916