Thông tin dự án

Tên dự ánCải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản
Mã dự án7546137
Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản
Địa điểm thực hiệnHà Nam
Quyết định phê duyệt4600
Ngày phê duyệt 10/11/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 65000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 01/2019 0 0 12/02/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 02/2019 0 0 12/02/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 03/2019 0 0 15/03/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 04/2019 5022 5022 03/05/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 05/2019 0 0 03/05/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 06/2019 9951 0 19/06/2019
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 07/2019 4100 3068 19/07/2019
Tổng số:   19073 8090