Thông tin dự án

Tên dự ánCải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản
Mã dự án7546137
Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản
Địa điểm thực hiệnHà Nam
Quyết định phê duyệt4600
Ngày phê duyệt 10/11/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 65000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 01/2019 0 0
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 02/2019 0 0
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 03/2019 0 0
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản 04/2019 5022 5022
Tổng số:   5022 5022