Thông tin dự án

Tên dự ánCải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản
Mã dự án7547027
Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản
Địa điểm thực hiệnHải Phòng
Quyết định phê duyệt1008
Ngày phê duyệt 30/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 33000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện