Thông tin dự án

Tên dự ánTăng cường trang thiết bị thí nghiệm quan trắc môi trường biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản
Mã dự án7567684
Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu hải sản
Địa điểm thực hiệnHải Phòng
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2018
Tổng vốn đầu tư 20000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Tăng cường trang thiết bị thí nghiệm quan trắc môi trường biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản 03/2019 0 0
Tăng cường trang thiết bị thí nghiệm quan trắc môi trường biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản 04/2019 0 0
Tổng số:   0 0