Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng nâng cấp Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp giai đoạn II
Mã dự án7519163
Đơn vị báo cáoBệnh viện Nông nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4436
Ngày phê duyệt 30/10/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 250000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện