Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng của Kiểm lâm Vùng I giai đoạn 2015-2020 (nay là Chi cục Kiểm lâm vùng I)
Mã dự án7569066
Đơn vị báo cáoCơ quan kiểm lâm vùng I
Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
Quyết định phê duyệt1064
Ngày phê duyệt 31/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 2981 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Kiểm lâm Vùng I giai đoạn 2015-2020 (nay là Chi cục Kiểm lâm vùng I) 01/2019 0 0 26/02/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Kiểm lâm Vùng I giai đoạn 2015-2020 (nay là Chi cục Kiểm lâm vùng I) 02/2019 0 0 26/02/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Kiểm lâm Vùng I giai đoạn 2015-2020 (nay là Chi cục Kiểm lâm vùng I) 03/2019 0 0 20/03/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Kiểm lâm Vùng I giai đoạn 2015-2020 (nay là Chi cục Kiểm lâm vùng I) 04/2019 0 0 22/04/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Kiểm lâm Vùng I giai đoạn 2015-2020 (nay là Chi cục Kiểm lâm vùng I) 05/2019 58 58 04/06/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Kiểm lâm Vùng I giai đoạn 2015-2020 (nay là Chi cục Kiểm lâm vùng I) 06/2019 0 0 04/06/2019
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Kiểm lâm Vùng I giai đoạn 2015-2020 (nay là Chi cục Kiểm lâm vùng I) 07/2019 0 0 24/07/2019
Tổng số:   58 58