Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Bảo vệ và phát triển rừng của Kiểm lâm Vùng I giai đoạn 2015-2020 (nay là Chi cục Kiểm lâm vùng I)
Mã dự án7569066
Đơn vị báo cáoCơ quan kiểm lâm vùng I
Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
Quyết định phê duyệt1064
Ngày phê duyệt 31/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 2981 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện