Thông tin dự án

Tên dự ánKhu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Mã dự án7152697
Đơn vị báo cáoBan QLDA ngành thủy sản Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt1071
Ngày phê duyệt 31/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 540000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 01/2019 10400 0
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 02/2019 0 0
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 03/2019 10368 0
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 04/2019 6927 0
Tổng số:   27695 0