Thông tin dự án

Tên dự ánKhu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Mã dự án7152697
Đơn vị báo cáoBan QLDA ngành thủy sản Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt1071
Ngày phê duyệt 31/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 540000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 01/2019 10400 0 05/03/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 02/2019 0 0 05/03/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 03/2019 10368 0 18/03/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 04/2019 6927 0 19/04/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 05/2019 3530 14252 15/05/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 06/2019 6935 14086 01/07/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 07/2019 4320 0 16/07/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 08/2019 3061 311 16/08/2019
Tổng số:   45541 28649