Thông tin dự án

Tên dự ánHạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa
Mã dự án7558427
Đơn vị báo cáoBan QLDA Thủy sản Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt1068
Ngày phê duyệt 31/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 93989 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 01/2019 0 0
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 02/2019 0 0
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 04/2019 0 0
Tổng số:   0 0