Thông tin dự án
 • Tên dự ánHạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa
  Mã dự án7558427
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Thủy sản Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 1068; Ngày phê duyệt 31/03/2016
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 93989 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 01/2020 0 0 16/03/2020
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 02/2020 0 0 16/03/2020
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 03/2020 588 588 01/07/2020
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 04/2020 0 0 26/06/2020
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 05/2020 0 0 26/06/2020
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 06/2020 210 210 01/07/2020
Tổng số:   798 798