Thông tin dự án

Tên dự ánNghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính
Mã dự án7563094
Đơn vị báo cáoViện Khoa học Thuỷ lợi
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1036a
Ngày phê duyệt 30/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 107419 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính 01/2019 250 0
Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính 02/2019 300 0
Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính 03/2019 300 0
Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính 04/2019 500 0
Tổng số:   1350 0