Thông tin dự án

Tên dự ánNghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính
Mã dự án7563094
Đơn vị báo cáoViện Khoa học Thuỷ lợi
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1036a
Ngày phê duyệt 30/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 107419 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính 01/2019 250 0 14/02/2019
Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính 02/2019 300 0 14/02/2019
Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính 03/2019 300 0 18/03/2019
Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính 04/2019 200 0 18/06/2019
Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính 05/2019 300 607 14/08/2019
Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính 06/2019 150 0 18/06/2019
Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính 07/2019 100 0 17/07/2019
Tổng số:   1600 607