Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang
Mã dự án7491010
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Kiên Giang
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt2731/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 10/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
Tổng mức đầu tư 350522 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 01/2019 90 0 25/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 02/2019 90 0 25/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 03/2019 90 237 25/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 04/2019 762 450 23/04/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 05/2019 2073 222 21/05/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 06/2019 80 268 20/06/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 07/2019 7758 3769 16/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 08/2019 197 708 20/08/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 09/2019 82 82 14/11/2019
Tổng số:   11222 5736