Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang
  Mã dự án7491010
  Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Kiên Giang
  Địa điểm thực hiệnKiên Giang
  Quyết định phê duyệt 2731/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 10/11/2015
  Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
  Tổng mức đầu tư 350522 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 01/2020 82 82 25/02/2020
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 02/2020 488 0 25/02/2020
Tổng số:   570 82