Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A)
Mã dự án7559008
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT - hợp phần A
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 01/2019 0 0
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 02/2019 0 0
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 03/2019 322 0
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 04/2019 347 562
Tổng số:   669 562