Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang
Mã dự án7491010
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT An Giang
Địa điểm thực hiệnAn Giang
Quyết định phê duyệt5566/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 30/12/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang 01/2019 2068 1766
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang 02/2019 0 0
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang 03/2019 0 0
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang 04/2019 0 0
Tổng số:   2068 1766