Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ
Mã dự án7541370
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Cần Thơ
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 335723 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 01/2019 0 0 12/02/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 02/2019 0 0 12/02/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 03/2019 400 400 22/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 04/2019 141 141 20/04/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 05/2019 1161 1035 {0} 17/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 06/2019 1500 1521 17/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 07/2019 2474 2474 17/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 08/2019 3655 2129 17/08/2019
Tổng số:   9331 7700