Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ
Mã dự án7541370
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Cần Thơ
Địa điểm thực hiệnCần Thơ
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 01/2019 0 0
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 02/2019 0 0
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 03/2019 400 400
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 04/2019 141 141
Tổng số:   541 541