Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp
Mã dự án7491010
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Đồng Tháp
Địa điểm thực hiệnĐồng Tháp
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 332863 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 01/2019 0 0 22/08/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 02/2019 0 0 22/08/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 03/2019 0 0 22/08/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 04/2019 0 0 22/08/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 05/2019 0 0 22/08/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 06/2019 4500 4500 22/08/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 07/2019 2950 2950 22/08/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 08/2019 614 614 24/09/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 09/2019 138 138 04/10/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 10/2019 1510 1510 15/11/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 11/2019 1000 1000 15/11/2019
Tổng số:   10712 10712