Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp
Mã dự án7491010
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Đồng Tháp
Địa điểm thực hiệnĐồng Tháp
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện