Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp
  Mã dự án7491010
  Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Đồng Tháp
  Địa điểm thực hiệnĐồng Tháp
  Quyết định phê duyệt 1992/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 29/05/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 332863 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 01/2020 0 0 11/02/2020
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 02/2020 0 0 11/02/2020
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 03/2020 400 400 23/03/2020
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 04/2020 6310 310 23/04/2020
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 05/2020 0 5300 22/05/2020
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 06/2020 1100 1100 23/06/2020
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp 07/2020 1100 1000 23/07/2020
Tổng số:   8910 8110