Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An
Mã dự án7491010
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Long An
Địa điểm thực hiệnLong An
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An 01/2019 94 94
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An 02/2019 0 0
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An 04/2019 558 178
Tổng số:   652 272