Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng
Mã dự án7560988
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Sóc Trăng
Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 317921 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng 01/2019 790 0 {0} 19/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng 02/2019 2442 0 {0} 19/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng 03/2019 516 0 {0} 19/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng 04/2019 8790 165 {0} 19/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng 05/2019 62 1682 {0} 19/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng 06/2019 1025 8583 {0} 19/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng 07/2019 4616 981 {0} 23/07/2019
Tổng số:   18241 11411