Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng
  Mã dự án7560988
  Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Sóc Trăng
  Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
  Quyết định phê duyệt 1992/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 29/05/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 317921 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện