Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng
Mã dự án7560988
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Sóc Trăng
Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng 01/2019 0 0 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng 02/2019 3232 0 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng 03/2019 516 0 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng 04/2019 7079 165 {0}
Tổng số:   10827 165