Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk
Mã dự án7556894
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Đăk Lak
Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
Quyết định phê duyệt4229/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 26/10/2015
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
Tổng mức đầu tư 214312 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk 01/2019 295 190 13/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk 02/2019 345 190 13/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk 03/2019 305 125 01/04/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk 04/2019 5400 147 02/05/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk 05/2019 4820 1534 03/06/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk 06/2019 4850 461 21/06/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk 07/2019 3647 961 25/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk 08/2019 4055 1233 26/08/2019
Tổng số:   23717 4841