Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk
  Mã dự án7556894
  Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Đăk Lak
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 4229/QĐ-BNN-KH; Ngày phê duyệt 26/10/2015
  Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
  Tổng mức đầu tư 214312 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện