Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông
Mã dự án7544044
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Đăk Nông
Địa điểm thực hiệnĐắc Nông
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 162844 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 02/2019 900 0 05/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 03/2019 200 0 24/04/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 04/2019 200 0 24/04/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 05/2019 550 500 {0} 28/05/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 06/2019 2287 726 23/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 07/2019 1620 820 {0} 23/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 08/2019 250 50 19/08/2019
Tổng số:   6007 2096