Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông
  Mã dự án7544044
  Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Đăk Nông
  Địa điểm thực hiệnĐắc Nông
  Quyết định phê duyệt 1992/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 29/05/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 162844 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 01/2020 1418 0 12/02/2020
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 02/2020 1310 0 12/02/2020
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 03/2020 650 0 19/03/2020
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông 04/2020 550 0 23/04/2020
Tổng số:   3928 0