Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai
Mã dự án7560297
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Gia Lai
Địa điểm thực hiệnGia Lai
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai 01/2019 340 0
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai 02/2019 4030 0
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai 03/2019 4435 0
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai 04/2019 4275 0
Tổng số:   13080 0