Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum
Mã dự án7555168
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT KonTum
Địa điểm thực hiệnKon Tum
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 108511 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 01/2019 171 0 {0} 19/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 02/2019 182 74 {0} 19/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 03/2019 190 291 {0} 18/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 04/2019 199 40 {0} 23/04/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 05/2019 231 65 {0} 21/05/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 06/2019 204 33 {0} 17/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 07/2019 872 771 {0} 16/08/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum 08/2019 218 36 {0} 16/08/2019
Tổng số:   2267 1310