Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng
Mã dự án7530654
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Lâm Đồng
Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
Quyết định phê duyệt4229/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 26/10/2015
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
Tổng vốn đầu tư 159961 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện