Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng
Mã dự án7530654
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Lâm Đồng
Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
Quyết định phê duyệt4229/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 26/10/2015
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
Tổng vốn đầu tư 159961 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng 01/2019 300 220
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng 02/2019 300 220
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng 03/2019 250 170
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng 04/2019 280 220
Tổng số:   1130 830